Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Strona internetowa dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Wyszukiwarka

Dane do wpłat


Dane do dokonywania wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Gmina Kudowa-Zdrój ul. Zdrojowa 24, 
57-350 Kudowa-Zdrój

nr konta: 67 9523 0001 0312 5325 2003 0054
wpłaty z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Prosimy o wpisanie w tytule wpłaty:
- imienia i nazwiska właściciela nieruchomości
- adresu nieruchomości
- miesiąca, którego dotyczy wpłata

płatne do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni 
(obowiązuje od października 2014 r.)

Deklaracja do pobrania

Do pobrania

Akty prawne - deklaracja, regulaminy i uchwły, ustawy i rozporządzenia oraz obwieszczenia. 

Deklaracja do druku
Deklaracja do wypełnienia

REGULAMINY i UCHWAŁY
Uchwały:
 
  1. Uchwała nr XXV/168/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 listopada w sprawie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Kudowa-Zdrój, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
  2. Uchwała nr XXV/169/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 listopada w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kudowa-Zdrój.
  3. Uchwała nr XXV/170/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 listopada w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kudowa-Zdrój.
  4. Uchwała Nr XXXVII/257/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr XXXII/222/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kudowa-Zdrój i zagospodarowania tych
    odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  5. Uchwała nr Uchwała nr XXX/201/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 marca w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Kudowa-Zdrój.
  6. Uchwała nr Uchwała nr XXXII/221/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 czerwca w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Kudowa-Zdrój.
     
Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych 

wniosek do pobrania 
wniosek


Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów.

Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w ramach których przedsiębiorca zamierzający na terenie Gminy Osie prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów - treść
aktualny rejestr wpisów i wypisow RDR
Prawo Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami
 
UCHWAŁA NR XXXIV/207/05 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Miasta Kudowa Zdrój.

Uchwała RM w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Kudowa-Zdrój - treść
Program Ochrony Środowiska
UCHWAŁA NR XXXIV/208/05 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 23 marca 2005 roku
w sprawie: uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Gmin Międzygminnego Związku Celowego w Kłodzku.

Uchwała RM Kudowy-Zdroju w sprawie Planu Gospodarki Odpadami dla Gmin - treść
Plan Gospodarki Odpadami
UCHWAŁA NR X/65/07 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 maja 2007 roku
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu gospodarki odpadami na terenie Gminy Kudowa-Zdrój.

Uchwała RM nr X-65-07 z dnia 30-05-2007 - treść
Sprawozdanie PGO
AKTY PRAWNE - USTAWY 

USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o lasach
USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych
USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
USTAWA z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
Ustawy i rozporządzenia - Ministerstwo Środowiska

USTAWY

ROZPORZĄDZENIA


ULOTKA i PLAKAT

ulotka A4 (5,84 MB) 
plakat A2 Kudowa (5,71 MB)
Publikacje prasowe

Zaczynamy w lipcu
PSZOK w Kudowie-Zdroju
Wszystko o PSZOK-u w Kudowie
Jakie zmiany niesie rewolucja śmieciowa dla mieszkańców
Mieszkańcu Kudowy czy złożyłeś deklarację
Segregacja odpadów w Kudowie-Zdroju